Установа Прихватилиште за одрасла и стара лица пружа услуге привременог збрињавања одраслих и старих лица која се налазе у стању хитне социјалне потребе.

 

Корисници услуга Прихватилишта су одрасла и стара лица која су држављани Републике Србије и који имају пребивалиште на територији града Београда и лица расељена са Косова и Метохије, која имају боравиште на територији града Београда, као и страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда.

 

Корисник услуга Прихватилишта се постаје на основу упута Центра за социјални рад на општини где лице има пријаву пребивалишта и мишљења психијатра да не постоје контариндикације за колективни смештај, а у складу са расположивим капацитетима Прихватилишта.

 

Боравак корисника у Прихватилишту је привремен, до проналажења трајног облика заштите, а најдуже 6 (шест) месеци.

 

Капацитет Установе је 104 места.

За сва питања

пишите на office@prihvatiliste.com