Наши контакти

  • Централа: +381 11 2462-778   е-пошта:  office@prihvatiliste.com
  • Директор: +381 11 2462-778
  • Помоћник директора: +381 11 2462 778
  • Пријемна канцеларија: +381 11 2466 996   e-пошта:  strucnasluzba@prihvatiliste.com
  • Стручни радник на услугама смештајакоординатор: +381 11 2465-845  e-пошта: nikolic.o@prihvatiliste.com
  • Здравствена служба: +381 11 2462-778 lok. 110  e-пошта:  zdravstvo@prihvatiliste.com
  • Рачуноводство: +381 11 3986-318  e-пошта:  savatovic.s@prihvatiliste.com
  • Правна служба: +381 11 2645-127  e-пошта:  urosevic.m@prihvatiliste.com
  • Лице за заштиту података о личности: +381 64 6427 131
  • Број телефона за најављивање посета: +381 11 2466 996