Психолошка помоћ у Установи Прихватилиште за одрасла и стара лица подразумева пружање психолошке помоћи корисницима од доласка на смештај, кроз период адаптације и, касније, континуирано праћење функционисања корисника у Установи, све до његовог напуштања Прихватилишта.

 

Психолошка подршка подразумева подршку корисницима у тешким ситуацијама, помоћ у решавању конфликтних ситуација, оснаживање корисника и очување његових постојећих потенцијала.

 

У хетерогеној структури корисника на смештају у Прихватилишту улога психолога је да подржава и подстиче међусобну толеранцију, ненасилно понашање и превазилажење актуелних животних ситуација, уз развој и очување квалитетних и функционалних интерперсоналних односа.

 

Кроз индивидуални и групни психолошки рад психолог прати функционисање корисника и указује на промене когнитивног и психичког статуса, нарочито у случају изражених погоршања на плану менталног и социјалног функционисања, иницирајући благовремену реакцију других служби Установе.

За сва питања

позовите +381 11 2462-778 или пишите на office@prihvatiliste.com