Здравствена заштита у Установи Прихватилиште за одрасла и стара лица организована је кроз пружање примарне здравствене заштите. Она обухвата континуирано праћење промена у здравственом статусу корисника и благоврeмено реаговање у случају промена или погоршања. Након процене лекара Установе, по потреби, консултативни прегледи специјалиста и даља дијагностика организују се у здравственим установама територијално најближим Прихватилишту.

 

Медицинске сестре и неговатељице пружају свакодневну негу корисницима који у задовољавању основних животних потреба зависе од помоћи другог лица.

 

Свим корисницима је омогућено и препоручено узимање прописане терапије под надзором.

 

Рад здравствене службе Установе је организован 24 сата дневно свих седам дана у недељи.

За сва питања

позовите +381 11 2462-778 или пишите на office@prihvatiliste.com